GDPR – POLITICA DE COOKIES

 

GY Medical Solutions SRL  (“Compania” sau “noi”),  RO38176528, J23/4559/2017, sediu social Str. Sperantei, nr.35, bloc 1, etaj 1, ap. 3, numar de telefon 021 9092 garantează drepturile de confidențialitate a clienților. Totuși, am redactat acest material informativ pentru a preciza, pe scurt, drepturile individului ca urmare a reglementărilor UE în ceea ce privește confidențialitatea datelor personale (“GDPR”), care ți se aplică în cazul în care ești rezident în Spațiul Economic European (“EEA”). Dacă dorești să trimiți o solicitare pentru a-ți exercita oricare dintre drepturile tale, o poți face la info@b-cure-laser.ro

 

Dreptul la informare

Ai dreptul să fii informat în ceea ce privește modul în care îți utilizăm datele personale. Acest drept include, printre altele, motivele și baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și informațiile suplimentare necesare pentru a asigura procesarea corectă și transparentă a datelor cu caracter personal. Te rugăm să vizualizezi și Politica de Confidențialitate.

 

Acces

Ai dreptul să fii informat dacă îți prelucrăm anumite date personale, precum ai dreptul să obții o copie a acestora, cu explicații suplimentare în ceea ce privește cum și de ce îți utilizăm datele personale. După ce primim o astfel de solicitare, vom analiza și stabili veridicitatea și îndreptățirea solicitării tale și îți vom transmite confirmarea că cererea ta este analizată, o copie a datelor tale personale sau o descriere a datelor tale personale și ce tipuri de date sunt utilizate, scopul pentru care aceste date sunt păstrate și folosite și detalii despre sursa datelor cu caracter personal în cazul în care n-au fost furnizate de către tine. Răspunsul nostru va fi oferit în conformitate cu prevederile legii.

 

Rectificare

Dacă datele personale pe care le deținem nu sunt corecte, ne poți solicita să le actualizăm. De asemenea, în cazul în care am distribuit către terți informații incorecte despre tine, ai dreptul să ne ceri să informăm terții referitor la necesitatea actualizării acestora.

 

Ștergere (“dreptul de a fi uitat”)

Ai dreptul să soliciți ștergerea anumitor date personale, sub rezerva îndeplinirii unor condiții specifice. Avem obligația de a respecta o solicitare de exercitare a dreptului de a fi uitat și de a șterge datele personale respective, dacă: (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru scopurile originale pentru care au fost păstrate și, suplimentar, nu există o legislație nouă care să permită păstrarea lor; (ii) baza legală pentru păstrarea datelor personale constă în consimțământul furnizat de tine și soliciți retragerea lui; (iii) ți-ai exercitat dreptul de a te împotrivi prelucrării datelor tale personale, iar noi nu avem motive imperative pentru a continua să le folosim; (iv) datele tale personale sunt păstrate în afara legii; sau altfel, ștergerea datelor tale personale este necesară pentru a respecta legislația în vigoare.

 

Totodată, în situația în care am transferat datele tale personale către terți, ai dreptul de a solicita să transmitem acestora dorința ta de a fi șterse. Ia totuși act de faptul că dreptul de a le șterge nu este obligatoriu. Chiar dacă te încadrezi în condițiile menționate anterior, îți putem refuza cererea de ștergere a datelor personale în următoarele cazuri (conform legii): (i) în condițiile respectării legislației; (ii) în situația stabilirii, exercitării sau protejării unei cereri legale; sau (iii) pentru scopurii științifice, etc.

 

Reclamație

Referitor la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în temeiul legii intereselor noastre legitime, te-ai putea opune prelucrării lor de către noi. Totuși, chiar dacă primim reclamația ta, putem continua să prelucrăm datele tale cu caracter personal în următoarele situații (cu respectarea legislației): (i) dacă interesele noastre legitime depășesc drepturile, interesele și libertățile tale; sau (ii) prelucrarea lor este necesară pentru a stabili, exercita sau apăra un drept legal, etc.

 

Restricție

Poți solicita limitarea scopurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în cazul în care: (i) nu există o acuratețe a datelor; (ii) se solicită restricționare în loc de ștergere atunci când prelucrarea este considerată ilegală; (iii) nu mai avem nevoie de datele personale pentru scopul inițial, dar datele sunt în continuare necesare pentru a stabili, exercita și apăra drepturi legale; sau (iv) se iau în considerare motive imperative în contextul unei cereri de ștergere.

 

Portabilitatea datelor

Ne poți solicita să transmitem sau „să portăm” datele tale personale deținute de noi către o entitate terță numai atunci când: (i) ți-ai exprimat acordul; (ii) sunt prelucrate automat; (iii) sunt prelucrate în mod legal ca urmare ori a consimțământului, ori a îndeplinirii unui contract.